Par mums

 

  „Pūcīte”  

Kā zīmēt lasīt Pūcīte rādīs

Rotaļas dziesmiņas mīluļiem mācīs

Visiem būs prieciņš sirdīs un acīs

Mazulis izdarīt daudz ko jau mācēs.  

Pūcīte gudrīte platplatām acīm  

Izplestiem spārniņiem bērniņus gaida.  

Pēc gada viena gadiņa otra  

Bērniņus gudrus skolā tā vadīs

Spārniņus Pūcīte atvadām pamās  

                               Asara maziņa pavīdēs acīs.                              

                                                                                                           (I.Liepa)  

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” dibināta 1971.gadā.

Patreiz „Pūcītē” ir 6 grupas, kurās rotaļājas un iegūst zināšanas 120 bērnu:

•„Vinnijs Pūks”

•„Ezītis”

•„Mazputniņš”

•„Mārītes”

•„Rūķītis”

•„Sprīdītis”.