Vecāku sapulces

Vecāku sapulces ZĀLĒ

  • 14.septembrī plkst.17.30 grupas "Mazputniņš" vecākiem
  • 15.septembrī plkst.17.30 grupas "Sprīdītis" vecākiem
  • 16.septembrī plkst.17.30 grupas "Vinnijs Pūks" vecākiem
  • 22.septembrī plkst.17.30 grupas "Rūķītis" vecākiem
  • 23.septembrī plkst.17.30 grupas "Ezītis" vecākiem