GROZĪJUMI Vadlīnijās Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ie

LĒMUMS Vadlīnijās Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai.

GROZĪJUMI par izmaiņām Covid-19 infekcijas ierobežošanai.