Aktuāli jautājumi logopēdijā

Par aktuālajiem jautājumiem logopēdijā skatīt šeit.