Bērna runas un valodas attīstības novērtēšana pirmsskolā

Par bērnu runas un valodas attīstības novērtēšanu pirmsskolā skatīt šeit.