Sadarbība ar biedrību "Balstiņš"

Sadarbībā ar biedrību "Balstiņš" 

no 2018.gada 2.maija līdz 14.decembrim tika īstenots projekts "Vēro, stāsti, dari!".

Grupu skolotājas organizēja ekskursijas, dabas un vides objektu vērošanu, tēmā “Es Latvijā ”, tematos “Koki rudenī”, “Mana Latvija”.

Ekskursiju laikā  bērni vēroja, fotografēja, izteica viedokli par objekta nozīmību sev un citiem.

Kopā ar pedagogu veica attēlu apstrādi planšetdatorā:

meklēja informāciju, izzināja, salīdzināja;

izvēlējās interesantāko risinājumu  un veidoja stāstījumu un darba lapas ar uzdevumiem.

Attēloja uz gaismas virsmām (gaismas galda, gaismas molberta) ar tēlojošās darbības materiāliem (guaša krāsām, fluoriscējošiem flomasteriem, plastilīnu, dabas materiāliem-smiltīm, kociņiem, akmentiņiem, u.c.) un stāstīja par izveidoto.

Pedagogi organizēja pasākumus bērnu grupām iestādē pasākumu “Mana Latvija” ietvaros- sacerēja radošus stāstus; darbojās radošajās darbnīcās- 13.,16.novembris plkst.10.00

“Pūcītes pēdas Latvijā”5-7 gadīgo bērnu grupām “Rūķītis”, “Mārītes”; 20.,22.novembris plkst.10.00 “Es runāju Latvijā.”4-6gadīgo bērnu grupām “Sprīdītis”, “Mazputniņš”.

Tika izveidota bērnu darbu izstāde “Latvija “pūcēnu” acīm”, kuru apmeklēja mikrorajona pirmsskolas izglītības iestāžu “Liepiņa”, “Sprīdītis”, “Kriksītis” izglītojamie un iestādes izglītojamo vecāki, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi (no 12.11.2018.-05.12.2018.)

05.12.2018.tika organizēts pieredzes apmaiņas pasākums pilsētas pirmsskolas iestāžu pedagogiem “Vēro, stāsti, dari!”.

 

Video "Vēro,stāsti, dari!" ,kurā redzami projekta gaitā tapušie bērnu darbi.