Iekšējās kārtības noteikumi

Liepājas pirmsskolas iestādes "Pūcīte" IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI