Informācija par mācību saturu

Mācību satura programma pirmsskolā  https://mape.skola2030.lv/materials/147 

 

Informācija par pilnveidoto mācību saturu un pieeju pirmsskolā https://mape.skola2030.lv/resources/172