Informācija apmeklētājiem

Iestādes apmeklējumu Covid 19 infekcijas izplatības dēļ, lūdzam pieteikt pa tālruni 63422053, 27899829