Grupas "Mārītes" Karjeras dienas

Grupas “Mārītes” projekts “Mana profesija” 2021.gada oktobrī.

—  Bērni projekta sākumā dalījās savā pieredzē par to, kādas profesijas zina.

—  Bērniem tika piedāvāta iespēja izvēlēties, par ko viņš vēlētos kļūt.

—  Bērni atbildēja uz jautājumu , kādi darba rīki katram profesijas pārstāvim ir nepieciešami.

—  Izvēlējās katrs savas profesijas darba rīku, kuru mājās pagatavos.

— pēc izvēlētā profesijas darba rīka pagatavošanas, grupiņā bērns prezentēja/stāstīja par šiem darba rīkiem 

Saistībā ar iestādes izvirzītajiem mācību gada mērķiem digitālo prasmju attīstīšanā bērni atbildēja arī  uz jautājumu, vai izvēlētajam profesijas pārstāvim ir nepieciešams darba veikšanai telefons, dators vai cita ierīce.