Iesniedzamie dokumenti bērna uzņemšanai izglītības iestādē

  1. Iesniegums. Iesnieguma paraugu skatīt šeit
  2. Informācija par personas datu apstrādi. Dokumentu skatīt šeit.
  3. Bērna medicīniskā karte, veidlapa Nr.026/4 (izsniedz ģimenes ārsts)


Dokumentu iesniegšanas kārtība

1.Iesniegums  bērna uzņemšanai Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Pūcīte" un informācija par personas datu apstrādi iesniedzami vienā no šādiem variantiem:

  • Nosūtot  eParakstītu iesniegumu uz iestādes e-pastu: pucite@liepaja.edu.lv
  • Nosūtot pa pastu
  • Aizpildot iesniegumu uz vietas iestādē.

 

2.Bērna medicīniskā karte, veidlapa Nr.026/4 iesniedzama klātienē.