Radošuma dienas 2022

Liepājas Izglītības pārvaldes organizētajā Radošuma dienu pasākumā "Izzini Liepāju!" 5-7gadīgo grupu bērni kopā ar pedagogiem devās pastaigās un izveidoja maršrutus ar uzdevumiem,kurus varēja veikt paši un citu izglītības iestāžu bērni. 

                                                                                                 

 Grupa "Rūķītis"

skolotājas Nataļja Nice, Zane Lipska.

"Izstaigā Liepājas himnas tēlu taku".

Bērni izdomāja uzdevumus katrā pastaigas pieturpunktos-smejies no sirds, izdomā kustības atbilstoši  dziesmas tekstam, dejo kā vārna, izdomā pantiņu par godu Liepājai, nodziedi Liepājas himnu.


Pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" 3. grupa "Mārītes" .

Tēma: "Pilsētā, kurā piedzimst vējš"

Skolotājas: Linda Deviņa, Linda Guseva

Vadoties pēc Liepājas himnas tēlu skulptūrām, pie katras skulptūras jāizlasa himnas vārdi un  jāveic attiecīgie uzdevumi:

1. Jāatrod skulptūra "Laivinieks"

Uzdevums: Aizverot acis ir jāsaklausa pēc iespējas vairāk apkārt dzirdamās skaņas.

2. Jāatrod skulptūra "Vārna"

Uzdevums: Tuvākā apkārtnē jāatrod pēc iespējas vairāk ģeometriskās formas un figūras.

3. Jāatrod skulptūra "Dzintara latvieši"

Uzdevums: Nosauc latviešu tradicionālos ēdienus.

4. Jāatrod skulptūra "Telefonists"

Uzdevums: Spēlē spēli "Klusie telefoni".

5. Jāatrod skulptūra "Cilvēku mežs"

Uzdevums: Jānodzied Liepājas himna.