IEKŠĒJIE NOTEIKUMI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS NOVĒRŠANAI