Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022. mācību gads

Pašnovērtējuma ziņojumu par 2021./2022.māc. gadu skatīt šeit.