Radošuma dienas 2022

Liepājas Izglītības pārvaldes organizētajā Radošuma dienu pasākumā "Izzini Liepāju!" 5-7gadīgo grupu bērni kopā ar pedagogiem devās pastaigās un izveidoja maršrutus ar uzdevumiem,kurus varēja veikt paši un citu izglītības iestāžu bērni. 

                                                                                                 

 Grupa "Rūķītis"

skolotājas Nataļja Nice, Zane Lipska.

"Izstaigā Liepājas himnas tēlu taku".

Bērni izdomāja uzdevumus katrā pastaigas pieturpunktos-smejies no sirds, izdomā kustības atbilstoši  dziesmas tekstam, dejo kā vārna, izdomā pantiņu par godu Liepājai, nodziedi Liepājas himnu.


Pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" 3. grupa "Mārītes" .

Tēma: "Pilsētā, kurā piedzimst vējš"

Skolotājas: Linda Deviņa, Linda Guseva

Vadoties pēc Liepājas himnas tēlu skulptūrām, pie katras skulptūras jāizlasa himnas vārdi un  jāveic attiecīgie uzdevumi:

1. Jāatrod skulptūra "Laivinieks"

Uzdevums: Aizverot acis ir jāsaklausa pēc iespējas vairāk apkārt dzirdamās skaņas.

2. Jāatrod skulptūra "Vārna"

Uzdevums: Tuvākā apkārtnē jāatrod pēc iespējas vairāk ģeometriskās formas un figūras.

3. Jāatrod skulptūra "Dzintara latvieši"

Uzdevums: Nosauc latviešu tradicionālos ēdienus.

4. Jāatrod skulptūra "Telefonists"

Uzdevums: Spēlē spēli "Klusie telefoni".

5. Jāatrod skulptūra "Cilvēku mežs"

Uzdevums: Jānodzied Liepājas himna.Grupas "Mārītes" Karjeras dienas

Grupas “Mārītes” projekts “Mana profesija” 2021.gada oktobrī.

—  Bērni projekta sākumā dalījās savā pieredzē par to, kādas profesijas zina.

—  Bērniem tika piedāvāta iespēja izvēlēties, par ko viņš vēlētos kļūt.

—  Bērni atbildēja uz jautājumu , kādi darba rīki katram profesijas pārstāvim ir nepieciešami.

—  Izvēlējās katrs savas profesijas darba rīku, kuru mājās pagatavos.

— pēc izvēlētā profesijas darba rīka pagatavošanas, grupiņā bērns prezentēja/stāstīja par šiem darba rīkiem 

Saistībā ar iestādes izvirzītajiem mācību gada mērķiem digitālo prasmju attīstīšanā bērni atbildēja arī  uz jautājumu, vai izvēlētajam profesijas pārstāvim ir nepieciešams darba veikšanai telefons, dators vai cita ierīce.

 

                        


Grupa "Rūķītis"Karjeras dienas 2022

Grupas "Rūķītis" Karjeras dienas oktobrī.