Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022. mācību gads

Pašnovērtējuma ziņojumu par 2021./2022.māc. gadu skatīt šeit.


Pašnovērtējums 2020./2021.mācību gads


Pašnovērtējums 2019./20.m.g.