Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.mācību gads.