Vecākiem, kuru bērni uzsāk bērnudārza gaitas pirmoreiz mūsu iestādē.

   Cien.vecāki!

      *Lūdzam bērnu medicīniskās kartes iesniegt iestādes administrācijai līdz 30.augustam, katru dienu no plkst.7.00-18.00.

     *Vecāku sapulces plānojam septembra otrajā nedēļā.

     

Gaidīsim visus "jaunos pūcēnus" 1.septembrī! 

Ierašanās līdz brokastīm, plkst.8.30.

Informācijai tālrunis 27899829.


E-klase

Aktuāla informāciju par pasākumiem un  dienas laikā apgūto, saziņa ar pedagogiem un vadību- tagad arī e-klasē (https://www.e-klase.lv)!

 

E-klase ir būtiska izglītības sistēmas sastāvdaļa, ko ikdienā lieto 25 000 skolotāju un 150 000 ģimeņu visā Latvijā. E-klase uzdevums ir veicināt kvalitatīvu izglītības procesu, nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu, sadarbojoties ar dažādām iesaistītajām pusēm – skolēniem, vecākiem, skolotājiem, mācību satura veidotājiem, pašvaldībām, kā arī izglītības un valsts iestādēm.

 

E-klases darbības pamatā ir brīvprātības, atvērtas sadarbības un pašfinansēšanās principi. Pateicoties tam, katram lietotājam ir pieejamas gan bezmaksas, gan arī ērtākas un plašākas Ģimenes komplekta iespējas. E-klase ir ērti lietojama dažādās darba vidēs – arī mobilajā lietotnē. E-klases darba novērtējums ir iesaistīto pušu apmierinātība un izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanās.   GROZĪJUMI Vadlīnijās Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ie

LĒMUMS Vadlīnijās Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai.

GROZĪJUMI par izmaiņām Covid-19 infekcijas ierobežošanai.


Kārtība iestādē Covid 19 izplatības ierobežošanai


Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanai.


Sadarbība ar biedrību "Balstiņš"

Sadarbībā ar biedrību "Balstiņš"  no 2018.gada 2.maija līdz 14.decembrim tika īstenots projekts "Vēro, stāsti, dari!".

Grupu skolotājas organizēja ekskursijas, dabas un vides objektu vērošanu, tēmā “Es Latvijā ”, tematos “Koki rudenī”, “Mana Latvija”.

Ekskursiju laikā  bērni vēroja, fotografēja, izteica viedokli par objekta nozīmību sev un citiem.

Kopā ar pedagogu veica attēlu apstrādi planšetdatorā:

meklēja informāciju, izzināja, salīdzināja;

izvēlējās interesantāko risinājumu  un veidoja stāstījumu un darba lapas ar uzdevumiem.

Attēloja uz gaismas virsmām (gaismas galda, gaismas molberta) ar tēlojošās darbības materiāliem (guaša krāsām, fluoriscējošiem flomasteriem, plastilīnu, dabas materiāliem-smiltīm, kociņiem, akmentiņiem, u.c.) un stāstīja par izveidoto.

Pedagogi organizēja pasākumus bērnu grupām iestādē pasākumu “Mana Latvija” ietvaros- sacerēja radošus stāstus; darbojās radošajās darbnīcās- 13.,16.novembris plkst.10.00

“Pūcītes pēdas Latvijā”5-7 gadīgo bērnu grupām “Rūķītis”, “Mārītes”; 20.,22.novembris plkst.10.00 “Es runāju Latvijā.”4-6gadīgo bērnu grupām “Sprīdītis”, “Mazputniņš”.

Tika izveidota bērnu darbu izstāde “Latvija “pūcēnu” acīm”, kuru apmeklēja mikrorajona pirmsskolas izglītības iestāžu “Liepiņa”, “Sprīdītis”, “Kriksītis” izglītojamie un iestādes izglītojamo vecāki, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi (no 12.11.2018.-05.12.2018.)

05.12.2018.tika organizēts pieredzes apmaiņas pasākums pilsētas pirmsskolas iestāžu pedagogiem “Vēro, stāsti, dari!”.

 

Video "Vēro,stāsti, dari!" ,kurā redzami projekta gaitā taupšie bērnu darbi.