Pasākumi

Turpmāk mēneša pasākumu plānu skatiet e-klase.lv sadaļā SKOLAS JAUNUMI.